Algemene Voorwaarden

Art 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op de website en op alle overeenkomsten tussen De Wiezebakker en de klant.
1.2 Ondernemingsgegevens: De Wiezebakker Schrovestraat 9, 9280 Lebbeke (Wieze) BE 0643 550 161

Art 2. PRIJZEN

2.1 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
2.2 De Wiezebakker houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
2.3 De Wiezebakker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

Art 3. BETALING

3.1 De klant kan opteren voor cash of elektronische betalingen.

Art 4. LEVERING EN/OF AFHALING

4.1 Leveringen zijn niet mogelijk.
4.2 Na het definitief maken van de bestelling zal De Wiezebakker de bestelling zo spoedig mogelijk klaar zetten om op te halen. Indien anders gewenst door de klant, zal hier rekening mee gehouden worden.
4.3 Alvorens het klaarmaken van de bestelling aan te vatten dient de betaling te zijn voldaan.

Art 5. AFBEELDINGEN EN FOTO’S

5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend.

Art 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.
6.2 Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Art 7. COOKIES

7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de klant en bezoeker van de website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website.

Art 8. HERROEPINGSRECHT

8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant op “Bestelling Verzenden” heeft geklikt. De Wiezebakker beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

Art 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Art 10. ANNULATIE

10.1 Bij annulatie is De Wiezebakker ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen. Dit met een minimum van 25% tot 100% van de bestelling.

Art 11. OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van De Wiezebakker waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan De Wiezebakker toegeleverde producten anderzijds.

Art 12. KLACHTEN

12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij: De Wiezebakker. Klachten worden binnen de 10 dagen afgehandeld.

Art 13. GESCHILLEN

13.1 Op overeenkomsten tussen De Wiezebakker en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken waaronder De Wiezebakker ressorteert (België) bevoegd.